วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
3ก.พ.60
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาบริการการออกกำลังกาย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาให้บริการการออกกำลังกายสำหรับครูและนักเ
290-ไม่มีผลโหวต-
1ก.พ.60
นางสาวกรองแก้ว. ประสมทอง. คว้าเหรียญทองในย่าโมเกมส์
นางสาวกรองแก้ว. ประสมทอง. นักเรียนชั้น ม.5/14. สามารคว้าเหรียญทองแดงการแข่
320-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.60
นายสุพจน์ ปัญจพง์ รับโล่ห์ผู้ฝึกสอนกรีฑาหญิงดีเด่น การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่38"ย่าโมเกมส์"
นายสุพจน์ ปัญจพงษ์รับโล่ห์รางวัลผู้ฝึกสอนกรีฑาหญิงดีเด่นประเถทลู่ใน
480-ไม่มีผลโหวต-
5ม.ค.60
ศิษย์เก่านักกรีฑามอบกระเช้าขอพรเนื่องวันปีใหม่
นางสาวนิสากรณฑ์ อินทลาอดีตนักกรีฑาโรงเรียนและจังหวัดนำกระเช้าพลไม้ม
420-ไม่มีผลโหวต-
5ม.ค.60
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเข้าขอพรจากรองฝ่ายกิจการนักเรียน
นายสุพจน์ ปัญจพงษ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำคณ
430-ไม่มีผลโหวต-
5ม.ค.60
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเข้าขอพรจากรองฝ่ายกิจการนักเรียน
นายสุพจน์ ปัญจพงษ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำคณ
580-ไม่มีผลโหวต-
5ม.ค.60
ผู้อำนวยการมอบผ้าเป็นของขวัญปีใหม่
วันทึ่4มกราคม 2560 นายพิชิตมาร กะมณีผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล มอบผ้าฟ
350-ไม่มีผลโหวต-
7ธ.ค.59
นางสาวชนิสรา. อุทสิงห์ นำกระเช้ามาคารวะครู
นางสาวชนิสรา อุทธสิงห์ อดีตนักกรีตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีและเยาวชนที
380-ไม่มีผลโหวต-
29มิ.ย.59
นักกรีฑาและผู้ฝึกสอนกรีฑาโรงเรียนนารีนุกูลได้รับโลห์นักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่น
นางสาวอภิญญา อาธิเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และนายสุพจน์ ปัญจพง
1950-ไม่มีผลโหวต-
29มิ.ย.59
นักกรีฑานารีนุกูลคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันกรีฑา17 th ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
นางสาวอภิญญา อาธิเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 คว้าเหรียญทองแดงใน
1120-ไม่มีผลโหวต-
29มิ.ย.59
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์"
นักกรีฑาโรงเรียนนารีนุกูล สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ในการแข่งขันว
1670-ไม่มีผลโหวต-
26มิ.ย.59
ไหว้ครู2
ไหว้ครู2
720-ไม่มีผลโหวต-
26มิ.ย.59
ไหว้ครู
ทดลองส่ง
1010-ไม่มีผลโหวต-
26มิ.ย.59
ไหว้ครู
ทดลองส่ง
470-ไม่มีผลโหวต-
26มิ.ย.59
งานไหว้ครู
โรงเรียนนารีนุกูลได้จัดพิธีไหว้ครู 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม 113 ปีนารีนุกู
620-ไม่มีผลโหวต-
17มิ.ย.59
ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
530-ไม่มีผลโหวต-
17มิ.ย.59
ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
410-ไม่มีผลโหวต-
17มิ.ย.59
ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
410-ไม่มีผลโหวต-
17มิ.ย.59
ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
370-ไม่มีผลโหวต-
17มิ.ย.59
ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
360-ไม่มีผลโหวต-