เอกสาร หนังสือ คำสั่ง Download

เรื่อง : เรื่อง: ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ด่วนมาก
เรียน : ครูพลศึกษาทุกท่าน
เนื้อหา : แต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกจากสพฐ. ดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กลุ่มงาน/ฝ่าย : สุขศึกษาและพลศึกษา
แนบไฟล์ :
[]2016626113003.pdf]
ผู้นำส่ง : พิกุล เมื่อ : 26 มิ.ย. 2559 ip:182.52.32.227 เปิด : 74 ครั้ง